sourze.se

Lars Leijonborg är ett litet troll

Jag vill inte att lilltrollet Lars ska spricka, men jag hoppas att någon vältränad exorcist driver ur trollet inom honom och hans sympatisörer snarast!

Vad Folkpartiets krav på svenska kunskaper innebär i realiteten har visat sig vara klart diskutabelt, med tanke på den debatt som blossat upp. Det märkligaste är att motståndarna sällan angriper själva syftet med lagförslaget, ändå är det just det som Folkpartiet och även Moderaterna försvarar.

I stort sett alla instämmer ju i att det är viktigt för invandrare att lära sig svenska, men däremot är man ju oense om ett ultimatum som innefattar människors demokratiska rättigheter verkligen är vettigt. Rannsakar man detta förslag så handlar det i slutändan om värderingar gällande demokrati och människosyn.

Den nationalistiska och främlingsfientliga föreningen "Blågula frågor" har långt innan Folkpartiet började tänka på förslaget drivit frågan. I en artikel som är kritisk till att det är så lätt att bli svensk medborgare hämtat från Uppsala nya tidning 1995 kan man läsa "NÅGOT KRAV på språkkunskaper föreligger alltså inte. Inte heller förekommer, som i USA, någon flaggceremoni med svärande av trohetsed till det nya hemlandet.". Sverigedemokraterna har länge i sitt partiprogram haft liknande formulering "För att få förmånen att bli svensk medborgare skall man som icke-nordbo ha varit bosatt minst 10 år i Sverige och dessutom behärska det svenska språket i tal och skrift på ett fullgott sätt samt besitta goda kunskaper i svensk historia."

Det intressanta är att det Folkparitet, blågula frågor och Sverigedemokraterna har gemensamt är att de säger sig stå för en politik som inte är främlingsfientlig och inte ens rasistisk. Här har vi ett problem, ingen vill kännas vid begreppen och problemet landar på definitionen av rasism och främlingsfientlighet.

Slår man upp ordet "rasism" i svenska akademins ordlista så står det "åskådning som hävdar att olika människoraser har olika värde och bör ha olika ställning i samhället med mera." I den här frågan handlar det egentligen inte om människors hudfärg utan om nationalitet. Men gör det verkligen någon skillnad? Innebörden är ju ändå en orättvis behandling av människor som kommer eller härstammar från andra geografiska områden.

Jag försöker knappast dra något likhetstecken mellan högerextrema organisationer och Folkpartiet, men de har helt klart tagit ett steg närmare även om det kanske inte är så stort. Men för de som inte sympatiserar med Folkpartiets övriga värderingar och inte heller de högerextremistiska är och förblir det svårt att veta hur långt de är beredda att gå. Har vi fler inskränkningar av demokrati och åtstramningar för vissa människor att vänta? Vad händer om detta förslag visar sig vara resultatlöst, kommer man då erkänna att det var ett resultat som inte var så smart eller kommer man hävda att det krävs fler hårdare tag? Ärligt talat, jag tror jag är långt ifrån ensam att undra.

Det är ju en orättvis behandling av andra människor det handlar om. Enda skälet, som de allra flesta är överens om, till att vi måste ha restriktioner vid invandring är för att vi antagligen inte klarar av att ta emot hur många som helst och även om vi kunde det så måste fördelningen ske någorlunda rättvist mellan alla länder. Sverige kan inte ta emot alla. Övriga restriktioner och regler som bara gäller ickesvenskar handlar helt klart om människosyn.

Angående detta förslag så måste man ha gjort flera antaganden, för det första att problemet med bristande kunskaper i svenska ligger helt hos invandrarna och att nuvarande svensk integrationspolitik inte kan vara skyldiga till det.

För det andra gör man antagandet att problemet med integrationerna återigen ligger hos invandrarna, att de inte klarar sig på arbetsmarknaden för att de inte kan språket bra. Givetvis medger man att det beror på andra orsaker med, men detta är ändå en av orsakerna.

För det tredje antar man att invandrare inte vill lära sig svenska. Därför måste man ställa krav och till och med odemokratiska ultimatum. Jag undrar hur många svenskar som skulle stå ut med att bosätta sig i Japan och helt strunta i att försöka lära sig språket trots att man blir erbjuden att lära sig det. Även om det finns ett bra socialt skyddsnät så tror jag absolut ingen tycker det är skoj att kliva upp ur sängen efter mer än ett halvårs arbetslöshet. Jag har hittills aldrig hört talats om någon i alla fall.

Självfallet finns det problem, problem som måste lösas och göras något åt. En anledning till att många ändå inte lär sig svenska eller tar sig in på arbetsmarknaden kan vara djupt religiöst eller kulturellt rotade, det vill säga kvinnan ska bara jobba i hemmet och liknande uppfattningar. Det är bara en gissning på en av säkert många olika orsaker. Finns det egentligen någon undersökning eller något tecken på att det är invandrares bristande kunskaper i svenska språket som gör att de diskrimineras på arbetsmarknaden? Man har ju däremot hört talats om invandrare som aldrig blivit kallade på arbetsintervjuer när de haft utländskt efternamn, men när de sen bytt till ett svenskt namn har det plötsligt gått bättre. Flera liknande exempel finns.

Sen kan man ju fråga vad det kan finnas för andra vinster i att genomföra förslaget. Det finns åtminstone tre saker som gynnar Folkpartiets politik.
1. Mindre skattepengar behövs till integrationspolitiska åtgärder då man ställer krav/ultimatum på invandrarna själva istället för integrationspolitiken.
2. Man förminskar bland annat den privata sektorns skuld till diskrimineringen av invandrare i arbetslivet. En liberal politik grundar sig ju på att ett fritt företagande löser problem automatiskt utan politiska insatser.
3. Man ger sken av att vilja invandrarnas bästa.

Är det inte också märkligt att ett parti som säger sig vara så liberalt och öppet ändå vill inskränka både demokratiska rättigheter och lägga skuld på en viss grupp människor? Är det inte också märkligt att ett parti som vill att man ska kunna röra sig så fritt över gränserna som möjligt ändå vill ha makt att kunna begränsa deras rättigheter i det egna landet?

Till sist vill jag bara säga att jag inte Folkpartiet är någon politisk korrekt variant av till exempel. Sverigedemokraterna, men de står för en människosyn som ställer till med mer problem än hjälper vissa enskilda individer. Min största förhoppning är inte att folk ska lämna Folkpartiet utan att Folkpartiet ska tänka om. För olika partier och åsikter behövs helt klart. Jag kan förstå att folk tror på Folkpartiets idéer, men vad jag inte kan acceptera eller förstå är en människosyn som lägger en omotiverad skuld på vissa grupper av människor. Leijonborg hade min fulla respekt när han tog debatten med det danska folkepartiet och Sverigedemokraterna i TV. Jag tyckte då att han var ett föredöme för svenska politiker och jag är kritisk till det parti jag själv sympatiserar mest med som vägrar debattera mot dessa grupper. Jag tror också att man måste ta fram trollen i dagsljuset för att få dem att spricka. Det kan även vara farligt att tiga ihjäl grupper om de sedan blir stora nog att kunna påverka svensk politik, de kan då med all rätt använda samma argument för att tysta ner eller vägra bemöta motståndare som de en gång själv utsatts för. Jag är bara förvånad över att Lars Leijonborg själv skulle bli ett litet småtroll och att deras opinionssiffror har ökat kraftigt sedan deras utspel om detta förslag.


Om författaren

Författare:
Tobias Jeppsson

Om artikeln

Publicerad: 05 sep 2002 08:54

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: