sourze.se

Det borgerliga kontrollsamhället

Moderaternas integrationspolitik och Folkpartiets skolpolitik tyder på att de borgerliga partierna är ute och cyklar. Prov för invandrare och böter för skolkning. Allvarligt talat?

Redan idag får många invandrare på landets skolor lära sig hur det svenska samhället fungerar. En invandrare berättade om undervisningen för mig. Medelålders människor från forna Jugoslavien får lära sig att vi har demokrati i Sverige. Här får vi inte döda varandra. Det är förstås förnedrande för människor som flyr från diktatur och mördande. Självklart vet den stora majoriteten av invandrare vilka grundvärderingar som råder i Sverige. Ofta är det förmodligen därför de har flyttat hit. Oavsett om de kommit hit för att söka skydd eller för att arbeta.

Jag undrar vad det är för slags prov moderaterna vill införa. En fråga skulle kunna vara: "Får du döda en annan människa i Sverige?" Svarsalternativ: 1: Ja. X: Nej. 3: Vet ej.

Alla som kryssar för 1 får inte bli svenska medborgare. De som kryssar för X får stanna. Tänk, vad enkelt. Draget till sin spets är det antagligen på ett liknande, fördomsfullt sätt moderaterna tänker. Provet skulle också kunna bestå av frågor om kommun, stat och landsting. Sådana frågor som långt ifrån alla infödda svenskar kan svara på.

Naturligtvis kan det finnas invandrare som inte vet vilka grundvärderingar som finns här. Men jag tror att det är en minoritet. Den flesta invandrare har förmodligen både intresse och motivation att intregreras. Problemet är att den svenska arbetsmarknaden är sluten. Många arbetsgivarna är misstänksamma mot det nya. En del har till och med fördomar om sina egna kunder. De hävdar att det är kunderna, och inte de själva, som har svårt för till exempel brytning.

Och hur tänker moderaterna i socialbidragsfrågan? Varför ska infödda svenskar få socialbidrag medan invandrare ska låna pengar? Hur motiverar man den åtskillnaden mellan människor? Är invandrare som grupp mer passiva? Som vanligt handlar det om att bestraffa de som redan har problem. Det ska helt enkelt kosta att hamna utanför arbetsmarknanden och diskrimineras.

Invandrare som begår grova brott ska också förlora sitt medborgarskap om moderaterna får bestämma. Är kriminella invandrare till större skada för samhället än infödda kriminella? Eller vad är poängen?

Ytterligare ett steg mot det borgerliga kontrollsamhället presenterades nyligen av folkpartiet. Om en elev skolkar mycket ska föräldrarna betala böter. Allvarligt talat? Föräldrar till elever som är omotiverade och ointresserade ska alltså få ett ekonomiskt straff. Det är säkert ett utmärkt sätt att förbättra skolkningsstatistiken. Då skulle alla elever som vantrivs vara i skolan hela tiden. Och det är förstås det viktigaste.

Det ska helt enkelt kosta att vantrivas. En och annan moderat talar också om att rektorerna är viktigast. Ett starkt ledarskap är vad som behövs.

Jämför denna människosyn med Socialdemokraternas, eller i denna fråga framför allt Vänsterpartiets och Miljöpartiets. Det är de enda som talar om elvernas delaktighet. Det viktigaste är att tillföra resurser och framför allt att att väcka elevernas intresse och skapa motivation genom skoldemokrati. Elever ska ha inflytande över både innehållet och formen. Problemet är att skolans arbetsformer är föråldrade, där lärarens predikningar står i centrum istället för elevernas egen kunskapsprocess.

De borgerliga partierna vill förstås ge sken av att de strider för elevernas medbestämmande. Men det handlar ju som bekant oftast om att föräldrarna ska bestämma vilken skola barnen ska gå i. Eleven ska få vara med och välja skola, men inte påverka vad som händer i skolan. De gamla vet bäst.

Stoppa kontrollsamhället den 15:e september. De borgerliga, särskilt Moderaterna och Folkpartiet, är ute och cyklar. De har aldrig varit mer populistiska. Moderaterna vill till och med ha urinprov för tolvåringar för att stoppa knarket. Mobiltelefoner ska förbjudas i skolan. De borgerliga har inlett sin interna tävlan om vem som kan kontrollera och bestraffa mest. I början av 1900-talet var högern rädd för att demokrati skulle leda till pöbelvälde. Samma rädsla för demokrati verkar finnas kvar inom högern idag, men nu handlar det istället om skolan och invandrarna.

Din röst kommer att avgöra vilken människosyn som ska råda i Sverige. Å ena sidan har vi det borgerliga kontrollsamhället präglat av misstänksamhet mot det nya, där de som redan har problem ska bestraffas.

Å andra sidan ett samhälle där det viktigaste är att väcka intresse och skapa motivation, inte att kontrollera och bestraffa. Ett samhälle präglat av delaktighet, inte ledarskap, där varje individs röst väger lika tungt.


Om författaren

Författare:
Henrik Hermansson

Om artikeln

Publicerad: 23 aug 2002 09:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: