sourze.se

Palestina-Israel. DN refuserar No2

Under maj 2002 sände jag in tre inlägg till DN. Alla tre refuserades ett efter ett "av utrymmesskäl". Här följer inlägg nr 2: "EU, Israel och terrorn". Refuserat av DN 10 maj.

I DN 7/5 kritiserar Franz T Cohn EU:s terrorlista för att där saknas fem anti-israeliska terrorgrupper. EU signalerar därmed "fritt fram för Israels fiender" när de attackerar "Mellersta Österns enda demokrati." För att komplettera bilden av EU:s policy mot terrorister bör följande fakta läggas till:

1.På EU-listan saknas även Israels militära och politiska ledare med ansvar för decenniers massakrer, terroraktioner och folkfördrivningar mot oskyldiga civila palestinska vuxna och barn. Där saknas Israels militära befälhavare som opererade bland annat i Jenin och Rammallah. Där saknas bosättarnas och de extrema religiösa rörelsernas paramilitära miliser. Där saknas Israels underrättelsetjänst trots att de mördat motståndare internationellt, som bland annat i Norge.

2, Israel är inte en demokrati där alla medborgare har samma skyldigheter och rättigheter enligt principen om lika människovärde och en man en röst. Som statsbildning liknar Israel närmast före detta apartheidstaten Sydafrika.

3. I likhet med aparthetid-staten grundades Israel med hjälp av terror och fördrivning av den ursprungliga befolkningen. Ett betydande antal israeliska ledare har startat sin karriär i de israeliska spetnatz-grupperna Irgun och Stern som kring tiden för Israels grundande 1948 med terror skrämde bort människorna som levde i de områden man avsåg att lägga under sig. Vissa arabledare fick betalt för mark som Israel lade under sig. Men det urskuldar inte den israeliska terrorn. Det gör heller inte det stöd Israel fick av de för sin antisemitism skuldtyngda europeiska staterna när de grundade sin stat i Palestina. Utan västvärldens och USA:s politiska, moraliska och ekonomiska stöd skulle Israels ockupationer och terrorvälde upphört för länge sedan.

4. Israel ställde sådana krav på FN:s planerade undersökningskommission avseende Jenin att Kofi Annan ställde in den. Israel har också struntat i att följa varje FN-resolution sedan sexdagarskriget 1968 med krav på israelisk reträtt från ockuperade områden.

Liksom alla andra som djupt berörs av den mänskliga tragedi som här utspelas önskar Franz T Cohn framför allt fred - en säker och varaktig fred. Det finns ingen anledning att betvivla eller förringa ärligheten i den känslan. Den delas världen över, denna skammens och förnedringens vår för FN, EU, USA och för västvärlden i dessa helhet.

Sven Frostenson


Insänt till DNs debattredaktör Mats Bergstrand 20020507 med följebrevet nedan. Refuserat.

20020404 sände jag in ett Israelkritiskt debattinlägg till DN:s debattsida med anknytning till en dagarna innan publicerad krönika. Rubriken var "Skammens vårdagar 20040404". Inlägget publicerades ej på grund av "utrymmesbrist". Vad som får utrymme och vad som ej får utrymme är naturligtvis en policyfråga. Här bifogas ett nytt inlägg i anslutning till Franz T Cohns proisraelinlägg i dagens DN debatt. Vad gäller problemet med utrymme har jag skrivit mitt svar på detta inlägg med ungefär lika många ord som det inlägg jag kritiserar. Jag emotser ett snabbt besked om publicering eller refusering.

Med vänlig hälsning / Sven Frostenson.


Om författaren

Författare:
Sven Frostenson

Om artikeln

Publicerad: 21 jun 2002 10:48

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: