sourze.se

Palestina-Israel. DN refuserar No1

Under maj 2002 sände jag in tre inlägg till DN. Alla tre refuserades ett efter ett "av utrymmesskäl". Här följer inlägg nr 1. "Skammens vårdagar". refuserat av DN 5 maj Latorp i maj 2002.

En kommentar till :"Dödsdansen i Mellanöstern", DN-kolumn av Göran Rosenberg 4/4 på DN:s ledarsida.

I första delen av kolumnen skriver Göran Rosenberg följande: "Vilka händelser A och B som utlöst denna självförintelsens piruetter är ointressant". Varför är det ointressant att ta reda på hur detta krig uppstått? Vidare framför Göran Rosenberg följande: "Det finns ingen seger att vinna i detta hämndens och våldets pas-de-deux, oavsett vilka illusioner parterna själva må ha om den saken".

"Parterna" framstår här som jämställda. Den israeliska ockupationsmakten med dess högteknologiska och USA-utrustade krigsmakt, under befäl av en religiös fanatiker och ökänd krigsförbrytare, med den självtagna rätten att fullständigt skita i alla FN-resolutioner i förvissningen om att USA troget utrustar hans ockupationsarme med den modernaste teknik och blockerar varje försök i FN att komma från pratande till handling - denna "part" jämställs med stenkastande palestinier uppvuxna i flyktingläger, förnedrade, trakasserade, torterade, våldtagna i synnerhet sedan 1967, då ockupationspolitiken och militäriseringen av Israel påbörjades i stor skala.

Men palestinska självmordsbombare och andra mördare då? Ja, för den som är intresserad av att försöka lära något av historien syns tydligt parallellerna med varje förtryckt folks eller befolkningsgrupps kamp mot en ockupationsmakts militära överlägsenhet tydligt. Det finns ingen befrielserörelse i historien där de förtryckta inte tvingats tillgripa olika former av mord och terror i kampen mot sina militärt överlägsna förtryckare.

Ockupationsmakterna kolonialmakterna och deras supporters har alltid fördömt denna terror och krävt att den genast upphör annars fortsätter betraffningsaktionerna.

Göran Rosenberg invecklar sig i resonemang om djurarter som äter upp sin avkomma eller partner, om att "självbevarelsens logik", som är lättraserad, måste ges en chans att bryta "självförintelsens logik" så att dessa "dödsdansens parter" kan skiljas åt. Varför dessa svårbegripligheter? Är det för att förstärka den upprepade lögnen om de jämställda "parterna" där varken den ene eller andra bär ansvaret och därför heller varken kan fördömas eller ställas inför rätta. Eller är det bara ett utslag av bondklokhetens "det är inte ens fel när två träter". I bägge fallen är Göran Rosenberg långt från krigsförbrytardomstolarna i till exempel Nürnberg och Haag. Eller från den utvidgning av Haagdomstolens mandat från att gälla före detta Jugoslavien till att gälla alla krigsförbrytelser oavsett förbrytarnas nationalitet och religion som FN nu arbetar på.

"Detta får inte bli ännu en skammens vår i Europa". Så slutar Göran Rosenbergs kolumn den 4 april. Vi kan alla varje dag i DN och andra tidningar läsa vad som händer i Mellersta Östern. Det har varit möjligt år ut och år in. Det räcker att titta på TV-nyheterna. Det är en skammens vår för Europa. Särskilt för de statsmän, intellektuella, kristna ledare och andra opinionsbildare som under årens lopp med samma argument som Göran Rosenberg här upprepar, underlättar för Israel att gå vidare med den ockupation och det förtryck som till slut lett fram till katastrofen våren 2002. Jag tycker ni, med er tillgång till kunskap och er position som politiker och opinionspåverkare, har er del i den skam som denna vår drabbar oss alla.

Ingen kan dock säga: "jag har gjort allt som jag har kunnat göra." Så låt oss då försöka göra mer och bättre än vad vi hittills gjort. Genom att se den historiska verkligheten i ögonen och inte blunda för obehagliga fakta. Då kan vi hjälpa till att rädda oskyldiga liv. Och rädda vår egen trovärdighet.


Om författaren

Författare:
Sven Frostenson

Om artikeln

Publicerad: 19 jun 2002 09:14

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: