sourze.se

Stridspittar onödiga i modernt försvar

Håller med Anna Nilsson om att det finns vissa problem i den totalförsvarslag som infördes 1995, och ännu större problem i det riksdagsbeslut som fattades rörande Försvarsmaktens framtid 2000.

Men att skylla problemen på totalförsvarsplikten leder helt fel. Du kan inte jämföra förhållanden i Sverige med de i USA och Storbrittanien. Dessa länder har 25 respektive 7 gånger större befolkningar än Sverige, vilket skapar en helt annan rekryteringsbas för en försvarsmakt än vad som är fallet i Sverige. Detta är en av anledningarna till att totalförsvarsplikten fortfarande är mycket viktig.

Varifrån har du fått uppfattningen att en värnplikstarmé inte är välutbildad? De svenska förband som sedan 1956 har deltagit i utlandstjänst har utbildats i värnpliktssystemet och är av världsklass. Enligt många internationella bedömare är de svenska förbanden i exempelvis FN-tjänst mer mångsidigt användbara än yrkesförband från till exempel USA i motsvarande tjänst.

Detta förhållande räcker för att inse att tanken att överge värnplikten är fullkomligt vansinnig. Varför överge ett fungerande system?

Däremot måste naturligtvis värnpliktssystemet och den svenska Försvarsmakten följa utvecklingen i samhället och världen i övrigt. Detta arbete inledde man under 90-talet, med försvarsbesluten 1992 och 1996, där man satsade på "ett mindre men vassare försvar". Detta arbete fungerade mycket bra, och vi som då tjänstgjorde inom Försvarsmakten kände att vi levde i en effektiv och fungerande, tidsenlig organisation. Andra delar som skulle ges ökad prioriteritet av Försvaret enligt dessa beslut var bland annat stöd åt det civila samhället och internationella insatser. Under 1999-2000 gick dock utvecklingen för snabbt, den högsta militära ledningen tvingades att pressa fram ett beslut som för fort minskade Försvarsmaktens volym, mycket fortare än vad som var tänkt från början. Detta ledde till en mängd negativa konsekvenser, alltifrån en läckande försvarbudget till personalflykt inom officerskår, hemvärn och frivilligförsvar. Nu arbetar man febrilt med att reparera dessa brister som riksdagsbeslutet 2000 orsakat, budget kommer att kunna hållas i år.

Totalförsvarsplikt säger jag, inte värnplikt. Jo, för sedan 1995 har vi en totalförsvarspliktlag i stället för de gamla civilförsvars- och värnpliktförsvarslagarna. Denna lag stadgar att alla svenskar mellan 16 och 70 år är skyldiga att deltaga i det totala försvaret av Sverige i händelse av krig, även du således utgår från att du befinner dig i denna ålder. Detta gör att ungefär 5,4 miljoner människor, en majoritet av befolkningen, på en rad olika sätt är engagerade i Sveriges försvar. Problemet är att av dessa deltar endast 270000 personer i det militära försvaret, däri ingår de 15-17000 som gör militärtjänst varje år. Det är i stort sett endast dessa unga män och kvinnor som kommer i kontakt med Totalförsvaret i fredstid, om man inte är yrkesverksam inom Försvarsmakten eller någon annan Totalförsvarmyndighet eller organisation. Tidigare hade vi ett militärt försvar om ungefär 800000 personer, vilket i sin tur ledde till att i stort sett alla genom familj, vänner och anhöriga på olika sätt fick kunskap om hur Försvaret fungerade, detta gällde naturligtvis främst de yngre generationerna som var i värnpliktsålder.

Vi har alltså i demokratisk ordning stiftat en totalförsvarspliktlag som gäller större delen av befolkningen, och detta är nödvändigt. Men information, utbildning och allmän kunskap om Totalförsvarets uppgifter är viktiga de delar som måste till i restaueringen av det svenska Totalförsvaret. Bland annat det faktum att stridspittar är väldigt onödiga i ett modernt försvar. Kunskaper i vitt skilda ämnen; tekniska, medicinska, humanistiska, samhällskunskaper är däremot ytterst nödvändiga.

Detta och inget annat är det som kan skapa förtroende för Sveriges försvarspolitik, i vårt eget land och utomlands.


Om författaren

Författare:
Anders Lagheim

Om artikeln

Publicerad: 08 feb 2002 17:03

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: