sourze.se

Vänsterpartiets historia

Kommunistledaren som blev nazistledare, kommunisternas försvar av Nazitysklands invasion av Norge och Danmark, och mycket, mycket mera.

1917 - "Socialdemokratiska Vänsterpartiet" bildas av bland annat Zeth Höglund, Carl Winberg och Karl Kilbom, som lämnat Socialdemokraterna. Partiledarskapet delas av Höglund och Winberg.

1918 - Ernst Åström och Karl Kilbom blir partiledare.

1919 - Socialdemokratiska Vänsterpartiet ansluter sig till Komintern, den kommunistiska internationalen.

1919 - Zeth Höglund blir partiledare. Ånyo.

1921 - Partiet byter namn till "Sveriges Kommunistiska Parti".

1924 - Sveriges Kommunistiska Parti splittras. Zeth Höglund och "höglundarna" går tillbaka till socialdemokraterna.

1924 - Nils Flyg blir partiledare. Nils Flyg blir efter några år nazist.

1929 - Partiet splittras, i "sillénare" och "kilbommare", anhängare av Hugo Sillén respektive Karl Kilbom. Kilbommarna, däribland före detta partiledarna Karl Kilbom och Nils Flyg, bryter sig loss och kallar tills vidare även det andra partiet för "Sveriges Kommunistiska Parti".

1929 - Sven Linderot blir partiledare.

1934 - Det andra "Sveriges Kommunistiska Parti" byter namn till "Socialistiska Partiet". Ledare är Karl Kilbom och Nils Flyg, vilka alltså bägge två är före detta ledare för det ursprungliga Sveriges Kommunistiska Parti.

1937 - Före detta kommunistledaren Karl Kilbom lämnar Socialistiska Partiet och går efter tjugo år tillbaka till Socialdemokraterna.

1937 - Under ledning av före detta kommunistledaren Nils Flyg utvecklas Socialistiska Partiet till ett nazistiskt parti.

1939 - Molotov-Ribbentrop-pakten ingås. Sveriges Kommunistiska Parti är under två år allierat med Nazityskland.

1940 - Sveriges Kommunistiska Parti stöder Nazitysklands ockupation av Norge och Danmark. Hitler och Stalin är ännu allierade.

1941 - Molotov-Ribbentrop-pakten spricker.

1941 - Sveriges Kommunistiska Parti försvarar Sovjetunionens invasion av Baltikum och Finland.

1951 - Hilding Hagberg blir partiledare. Hagberg är en man som i alla lägen försvarar Sovjetunionen och dess diktator Josef Stalin.

1953 - Stalin dör. Centralkommittén för Sveriges Kommunistiska Parti skriver:

"En stor och smärtsam förlust har drabbat hela den framstegsvänliga mänskligheten. Stalin är död. Vår tids störste folkledare och statsman, den socialistiska samhällsvetenskapens geniale mästare, kommunismens banérförare har gått ur tiden."

Vid en minneshögtid över Stalin i Medborgarhuset i Stockholm den 9 mars 1953 håller C-H Hermansson blivande partiledare ett panegyriskt hyllningstal till den bortgångne diktatorn:

"Stalin är en av hela den mänskliga historiens största personligheter. Marxismen, den lära som Stalin behärskade med sådant mästerskap och som han vidareutvecklade till ett nytt och högre plan, förnekar ingalunda de stora personligheternas roll för historiens utveckling. Stalin förstod att ställa hela sin livsgärning i de framväxande, de progressiva, de oemotståndligt segrande krafternas tjänst. Därför blev hans liv så betydelsefullt för mänskligheten, därför blev han en gigant i den mänskliga utvecklingens historia. Att vara kommunist, det är att ha Lenin och Stalin till föredöme. Stalin är en av alla epokers mest geniala vetenskapsmän."

1956 - Sveriges Kommunistiska Parti får order från Sovjetunionen, där Krustjev är ny ledare, att Stalinkulten måste upphöra omedelbart.

1964 - Carl-Henrik Hermansson som höll hyllningstalet till Stalin år 1953 blir partiledare.

1967 - Sveriges Kommunistiska Parti byter namn till "Vänsterpartiet Kommunisterna".

1968 - Maoistiska och stalinistiska ungkommunister bryter sig loss och bildar KFML, "Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna", som senare byter namn till SKP, "Sveriges Kommunistiska Parti".

1969 - Några extra maoistiska och stalinistiska medlemmar av KMFL/SKP bryter sig loss en gång till och bildar KFMLr, "Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna, Revolutionärerna", som senare byter namn till KPMLr, "Kommunistiska Proletärförbundet Marxist-Leninisterna, Revolutionärerna" eller nåt sånt.

1975 - Lars Werner blir partiledare.

1989 - Berlinmuren faller i november. Anses som den mest symbolladdade händelsen i samband med öststatskommunismens fall.

1991 - Sovjetunionen upplöses, och Vänsterpartiet Kommunisterna byter namn till "Vänsterpartiet".

1993 - Före detta medlemmen av MLK, "Marxist-Leninistiska Kampförbundet", Gudrun Schyman blir partiledare. Orsaken till att partiet byter ledare är att Lars Werner anses dricka för mycket.

2002 - Lenin är fortfarande idol och ledstjärna bland många partimedlemmar.


Om författaren

Författare:
Samuel Sirén

Om artikeln

Publicerad: 31 dec 2001 19:19

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: