sourze.se

Sanslöst värvningslöfte från LO

Kommer LO och fackföreningarna att klara löftet eller är det en ny kollektivanslutning på gång?

Den som åtminstone något sysslat med värvning av medlemmar till organisationer av olika slag förstår att LO:s åtagande att tillföra socialdemokraterna 100 000 nya medlemmar lagom till valet nästa år är fråga om en organisationsinsats som hittills inte skådats här i landet. Regeringspartiet har i dag 165 000 medlemmar och kommer, om LO:s kampanj lyckas, att öka till 265 00, det vill säga med inte mindre än 60 procent. Man inser storleken av åtagandet om man vet att Socialdemokraterna under tiden 1991 - 1999 minskat sitt medlemstal från 260 000 till 164 000 enligt Demokratirådets rapport 2000det vill säga med 96 000 medlemmar.

Tio års minskning av medlemsantalet ska återställas på det knappa år som återstår till valet. Även om man har en klar målgrupp, dvs LO-förbundens samlade medlemstal med över en miljon medlemmar, kommer det att krävas enorma insatser både i fråga om folk och pengar för att uppnå målet. Enbart ett utskick av värvningsmaterial till medlemmarna torde kosta åtskilliga miljoner. Och ett sådant utskick kräver uppföljning med personliga kontakter för att ge resultat. Av tillgänglig värvningskampanjstatistik vet man att utskicket i sig knappast ger mer än 0,5 procents respons eller omkring 5 000 nya medlemmar. När man nu vet att man siktar på mer än det tjugodubbla antalet förstår man den jätteinsats som krävs. Det måste bli fråga om att fackförbunden avdelar tusentals människor för den personliga bearbetningen som behövs för att uppnå målet. För att inte tala om det stora antal organisatörer som LO centralt måste endera anställa eller avdela redan befintlig personal för.

Wanja Lundby-Wedins euforiska framträdande vid sdkongressen kommer sannolikt att svalna betydligt innan man närmar sig valdagen när hon förstår att det löfte hon gav när hon valdes till ordförande är ouppnåeligt. Det ska bli intressant att se hennes reaktion när hon under resans gång inser att nära hälften av LO:s medlemmar egentligen röstar på andra partier vid val och inte alls är intresserade av att bli medlemmar i det socialdemokratiska partiet. Det är mer än märkligt att reaktionen från denna del av medlemskretsen hittills uteblivit. Hur skulle det ha sett ut om SACO eller TCO gjort motsvarande kampanj för att värva nya medlemmar till Moderaterna eller Folkpartiet?


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 14 nov 2001 10:41

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: