sourze.se

Avskaffa den allmänna rösträtten!

Tankar och funderingar om vår tids förlegade demokrati.

Är vår tids demokrati verkligen det fulländade statsskicket? Jag tycker det är lite märkligt att vårt eget styrelseskick, vår tids demokrati, nästan aldrig ifrågasätts.

För närvarande så står jag till vänster och kommer troligen rösta på Vänsterpartiet i valet. Möjligtvis kommer jag göra som många i det borgerliga blocket gjorde innan de fick makten sist, rösta på det partiet som hotades falla utanför fyraprocentsspärren. Den gången gällde det dåvarande KDS, den här gången är det Miljöpartiet.

Taktikröstning är bara ett litet symptom på vår demokratis brister. Jag är kanske dum eller har missat något, men jag har aldrig förstått syftet med fyraprocentsspärren. Som jag redan antytt så kan det leda till att man inte röstar på det parti och den ideologi man står för utan istället taktikröstar. Big deal, kanske ni tänker nu. Kanske har ni rätt, det kanske inte är så mycket att ifrågasätta och kritisera, men det som är ännu värre är att det leder till att det är tiotusentals, kanske betydligt flera, röster som inte alls räknas. Deras röster är inte alls värda något. De klumpas ihop i "övriga partier" i valresultaten och hur många kan nämna något parti som räknas in i dessa "övriga partier"? De som de flesta känner till eller känt till senaste decennierna är väl Ny Demokrati och Sverigedemokraterna. Dessa känner folk till enbart för att de har så extrema/annorlunda åsikter att de hamnar i media. Mindre skandalösa partier får en medelsvenssonperson aldrig höra talas om. Detta innebär att vi alltid kommer ett begränsat antal valmöjligheter. Fyraprocentsspärren är alltså ett slag mot åsiktsfriheten eller ett hot mot fri konkurrens inom politiken. För konkurrens behövs även där. Nya utmanande idéer och ställningstagande behövs ständigt för att politiken inte ska stagnera. Dessa småpartier gör väl ändå ingen skillnad eller kan påverka något? Nej, men de kan påverka i den mån då man räknar ihop de två blockens fördelning. För visst är det märkligt att ett parti med 4.0 röster räknas medan ett parti med 3.99 röster inte räknas alls? Dessutom så får man i alla fall kanske höra talas om vilka alternativ det finns om man får höra talas om de största av de där "övriga partierna". Jag tror inte heller att hela Sveriges befolknings åsikter kan delas upp i endast sju olika fack. Lite mer mångfasetterade än så är vi väl?

Nu tänker jag dock bli motsägelsefull och ställa frågorna om detta med parti-indelning för att representera våra åsikter verkligen är det bästa alternativet? Är vår tids demokrati verkligen något som fungerar? Är allmän rösträtt så vettigt egentligen? Har majoriteten alltid rätt?

Den sista frågan, om majoriteten alltid har rätt, tror jag de flesta kan hålla med om att så inte är fallet. Visst har majoriteten ofta rätt, men knappast alltid. Det är bara att blicka tillbaka i historien och vi kan hitta många exempel. Det handlar även oftast om vad majoriteten tror eller tycker är bäst och sällan om vad majoriteten vet vad som är bäst. Tro eller tyckande går ofta före kunskap i många frågor, trots att kunskapen oftast finns.

Nåväl, jag ska försöka utveckla den första frågan jag ställde; om parti-indelning är ett bra sätt att representera ett folks åsikter. Som jag redan nämnt kommer jag troligen rösta på vänsterpartiet, men jag kan verkligen inte säga att jag ställer upp för deras åsikter till 100, än mindre har jag kunskap i partiets alla sakfrågor. Detta skulle gälla oavsett vilket parti jag röstade på och jag tror det gäller i stort sett hela Sveriges befolkning. Oftast är man intresserad av en eller flera politiska frågor, men aldrig om exakt alla frågor. Innan jag lägger fram min alternativa lösning tänkte jag först utveckla mina andra frågor.

Fungerar vår tids demokrati? Efter att ha tillämpat denna form i över hundra år, alltså flera generationer, och i många länder så borde man nu kunna tillåta sig utvärdera hur bra det fungerat. Ja, det fungerar betydligt bättre en diktaturer och kungadömen till exempel, men ska vi verkligen nöja oss med det? Ska vi stagnera vår samhällsform nu? Har vi nått fram till den ultimata lösningen? På den frågan svarar jag ett rungande nej. Så länge vi har folk som lider och folk som tvingas bo på gatan och framförallt så länge alla inte har acceptabla levnadsförhållande trots att det finns pengar och resurser för det så kan man knappast säga att det fungerar. Det ska inte behöva ta flera generationer eller sekel för att få det fungera. Vi kan bättre än så. Därför borde vi ifrågasätta den form av demokrati vi har idag och inte bara ifrågasätta enskilda partier. Alla partier har olika lösningar på politiska frågor och så kommer det alltid förbli. Jag tror aldrig att vi nånsin kommer få ett samstämmigt block där alla tycker likadant och det vore nog inte så bra heller. Den lösning vi har idag går ut på att folket får rösta på det parti de tror är bäst. Efter det får de minst fyra år på sig att tillämpa deras idéer, men redan efter fyra år kan ett helt annat parti få ta över om folket ändrat sig. Detta kan innebära radikala förändringar och det är just detta drastiska växlande mellan helt olika politiska idéer som jag tror kan vara kontraproduktivt. Jag återkommer med mitt alternativ till lösning snart.

Sista frågan jag ska utveckla är om allmän rösträtt är så vettigt egentligen? Denna fråga brukar jag oftast inte ens hinna utveckla förrän jag blir avbruten av någon som blivit upprörd. Vad detta innebär är att vi låter ett tyckande folk bestämma vad som är bäst för vårt land istället för ett vetande folk. Det dagens demokrati indirekt säger oss är att majoriteten av vår befolkning vet vad som är det bästa för Sverige inte bara i en specifik politisk fråga utan i alla politiska frågor. Stämmer detta verkligen överens med verkligheten? Vet verkligen majoriteten av Sveriges folk vad som är det bästa för landet i samtliga politiska frågor? Personligen har jag svårt att tro det.

Mitt förslag till alternativ då? Avskaffa partier och den form av allmän rösträtt vi har idag. Låt de personer med bäst kunskap inom olika områden arbeta med de olika politiska frågorna oavsett vilken politisk åsikt man har haft. Låt endast personer med dokumenterad kunskap eller erfarenhet utav ett visst ämne, till exempel miljö, ekonomi, utrikespolitik, etc. etc., få rösta fram vilka personer som ska vara med och besluta om frågorna och vilka lösningar man ska välja. För jag anser att de flesta frågor inte är bundna till en politisk inriktning egentligen, men som det ser ut idag så tillskrivs man automatiskt ställningstagande inom en rad frågor då man röstar på ett parti. Frågor som man egentligen inte har någon som helst kunskap i men kanske ändå har åsikter om, som grundar sig på tyckande istället för vetande.

Detta skulle kunna innebära att man bestämmer sig för att gå en viss linje i en fråga efter noga granskande av de kunskaper som finns inom ämnet och att man försöker lära sig av misstag man gjort tidigare. Idag görs det många forskningsrapporter inom olika ämnen som skulle kunna betyda mycket för vår utveckling, men som ofta är så långa och omfattande att politiker inte tar sig tid att läsa dem tyvärr. Som jag antytt så tycker jag inte allmän rösträtt ska vara nån självklarhet. Rösträtt ska vara ett privilegium, som visserligen vem som helst ska kunna få, men först efter att man har en dokumenterad kunskap, erfarenhet eller engagemang i ämnet. Det ska alltså ses som en arbetsuppgift ungefär istället för en grej som vem som helst utan någon som helst kunskap kan göra. För att bestämma vad som är bäst för ett land är sannerligen ett slags arbete och inget som vem som helst kan avgöra. Utestänger man inte en massa folk då? Nej, det gör man inte. Alla har möjlighet att engagera sig i en viss fråga eller flera och därmed få rätt att vara med och bestämma. Det ska inte vara ett oskrivet krav, som det är idag, att alla måste bry sig om politik och måste rösta. Det borde vara fullt acceptabelt att inte behöva bry sig om politiska sakfrågor. Att man ska ha rätt att förlita sig på andras kunskap, precis som man gör varje dag i det vardagliga livet. När du går till tandläkaren förlitar du dig på att han vet vad han gör, trots att du själv inte vet nåt om hur man lagar tänder. Idag är det inte accepterat att inte bry sig om politik. Soffliggare får en negativ stämpel och ett lågt valdeltagande ses som något negativt. Det man istället borde bry sig om är hur många av de som röstar verkligen vet vad de röstar på. Blir inte detta ett elitsamhälle då? Jo visst blir det det. Ett elitsamhälle som valts fram av ett kunnigt, engagerat och intresserat folk. Alltså ett elitsamhälle i positiv bemärkelse, även om ordet "elit" ofta får en negativ klang. Det är fortfarande en demokrati där vem som helst har chansen att påverka, men där det inte är ett oskrivet tvång. Jag tror detta kan få folk motiverade att engagera sig mer och få känslan att de kan påverka mer inom de frågor de är mest intresserade av och kunniga inom.

Nej, jag är inget geni eller övermänniska som kommer med lösningen på världsproblem. Detta var bara lite idéer för att ställa en del frågor som kanske borde ställas lite oftare. Det jag har skrivit kan mycket väl vara ett dåligt förslag och jag kan knappast påstå att jag är övertygad om att mina förslag skulle göra saker bättre. Jag har verkligen ingen aning och jag vore en idiot om jag påstod att jag kommit på ett bra alternativ till dagens demokrati för frågan är väldigt komplex och jag kan inte påstå att jag tänkt igenom allt så väldigt mycket.

Det enda jag är övertygad om är att vi inte har den ultimata formen av styrelseskick och att saker kan bli bättre. Jag har en övertygad tro om att alla i vårt land och även på vår jord kan leva ett acceptabelt liv och jag tror att vi kan bättre än så här. Jag är även övertygad om att vi kan använda våra kunskaper betydligt bättre än vi gör idag.


Om författaren

Författare:
Tobias Jeppsson

Om artikeln

Publicerad: 14 okt 2001 15:04

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: