sourze.se

Coop Bank snyltar på kooperation

Coop bank, som ägs av bland annat KF, försöker framstå som ett alternativ för småfolket. Men Coop Bank kommer bara att bli en ny oligopolbank, precis som SEB och Handelsbanken.

Det finns bara två kooperativa banker idag - JAK medlemsbank och Ekobanken. När KF vill starta bank, kan man tycka att det är själva idén om kooperation, det vill säga samarbete medlemmar emellan och ägande/styrning av medlemmar, som ska vara drivkraften. En bank som utmanar oligopolbankerna.

Det är också det KF ger sken av i sin reklamkampanj: "Som det är nu behöver det inte vara" skriver man i annonsen. "Det är grundtanken i hela konsumentkooperationen. Allt kan förändras till det bättre. Och vi gör det tillsammans, som en medlemsorganisation, utan krav från aktieägare och spekulationer på börsen."

Men KF:s medlemmar kommer att vara minoritetsägare. Två stora aktiebolag kommer att äga majoriteten - Skandia Liv och Telia. Även själva banken kommer att drivas som ett aktiebolag, inte som en kooperativ bank. Det är svårt att se hur KF i den konstellationen ska kunna hävda medlemmarnas intressen.

Den svenska bankmarknaden domineras av fyra oligopolbanker; Nordea, Handelsbanken, SEB och Föreningssparbanken. De två sistnämnda har nyligen gett upp sitt försök att gå samman men de kommer säkert att söka andra banker att gå samman med. Nordea köper Postgirot Bank. Med två stora, starka majoritetsägare, är det högst troligt att Coop Bank kommer att utgöra en femte oligopolbank, snarare än en utmanare. Tillsammans med ICA och Folksams bank, blir det sex stycken. ICA Ahold är ju ett multinationellt företag.

Det är inte osannolikt att de sex kommer att fusionera ytterligare, samt köpa upp mindre aktörer. Den obehagliga vision man får är en situation med bara ett par dominerande bankföretag på jorden - finansiella imperier.

Om en bank på allvar ska kunna utmana den här situationen, måste den ha andra målsättningar än ökad vinst och minskade kostnader, till aktieägarnas fromma. Och behoven finns. Utbudet av finansiella tjänster minskar och bankkontor läggs ner. Företagare och föreningar på landsbygden får det allt svårare att finna riskkapital eller ens få lån till rimliga villkor. Det är typiskt för en oligopolmarknad.

Utbudet blir mindre och priserna högre än på en marknad med fri konkurrens. JAK Medlemsbank har antagit utmaningen och erbjuder genom sitt bygdebankskoncept möjligheter för företag och projekt i bygden att skaffa kapital. Dessutom arbetar JAK enligt självkostnadsprincipen, vilket innebär att medlemmar sparar och lånar utan ränta. Avgifterna är anpassade för att täcka kostnader för administration av banken.

På årsstämman läggs riktlinjerna fast för verksamhetsåret. Ett arbete som medlemmarna prioriterat är en utredning om ett bättre demokratisystem för föreningen. Ett annat är hur JAK ska kunna stödja räntefria finansieringsprojekt i länder där finansmarknaden präglas av lånehajar och ockerräntor.

Kommer Coop Bank att tillåta KF:s medlemmar att göra liknande prioriteringar? Knappast. Därför är namnet Coop bara ett sätt att snylta på tanken om den goda kooperationen som arbetar för den lilla människan. Coop Bank kommer inte att bli ett dugg mer "Coop" än SEB.


Om författaren

Författare:
Monija Sonnius

Om artikeln

Publicerad: 10 okt 2001 10:57

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: