sourze.se

Här finns alla svar

Funderingar kring talet pi:s decimaler.

Talet pi - alltså förhållandet mellan omkretsen och diametern i en cirkel - har nu kunnat bestämmas med sammanlagt hela 1001196691 decimaler. I skolan fick vi lära oss att pi är lika med 22/7. Detta bråk är inte så exakt. Decimaltalet 3,1416 är mer noggrant men det finns alltså många fler decimaler än dessa. Pi är dessutom ett så kallat irrationellt tal, det vill säga ett tal som där inte är någon som helst ordning på de många decimalerna. De följer på varandra i vild oordning.

Motsatsen är de så kallade rationella talen som är bråk där det alltid är ordning på decimalerna, även om de fortsätter i det oändliga. Här är några exempel på rationella tal:
1/90,11111111...
17/62,8333333...
13/71,857142857142857142857142857142...
Det sista decimaltalet ser lite oordnat ut, men lägg märke till att siffrorna 857142 kommer tillbaka om och om igen i en bestämd följd. Det finns en del matematiker som anser dock utan att det ännu bevisats att i vilken ordning man än skriver siffrorna, så kommer man att hitta just den ordningsföljden på ett eller annat ställe bland pi:s decimaler, möjligtvis långt fram, men ändå någonstans.

Om vi till exempel helt slumpmässigt skriver 4 456 345 790 007 536 636 554 123 så ska vi alltså kanske kunna finna siffror i precis samma ordningsföljd på ett eller annat ställe bland pi:s decimaler. Om påståendet är riktigt kan man dra en hel del överraskande slutsatser. Tänk om man till exempel kodade alla insändarna på Sourze sida med hjälp av någon sifferkod. Till exempel a1 och b2 och så vidare. Vi skulle då få ett otroligt långt tal som en person med kunskap om koden skulle kunna skriva om till vanlig text. Detta tal måste då, om påståendet är riktigt, kunna återfinnas på något ställe bland pi:s decimaler. Och det har alltid stått där! Innehållet på denna webbsida du nu läser har alltså varit känt långt innan någon av oss blev född! Även Shakespeares samlade verk står någonstans bland pi:s decimaler. För att inte tala om alla de böcker som ännu inte skrivits!


Om författaren

Författare:
Mattias Jeppsson

Om artikeln

Publicerad: 11 sep 2001 10:33

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: