sourze.se

LO sossarnas PR-konsulter?

LO:s nya ordförande Wanja Lundby-Wedin utgår från att alla medlemmarna i LO är socialdemokrater.

Redan på tidigt femtiotal ställde folkpartiledaren Bertil Ohlin frågan till Tage Erlander om facklig solidaritet kan förenas med politisk valfrihet. Är det något fel på principen att den enskilde LO medlemmen själv kan avgöra vilket parti han eller hon ville vara medlem i?

Den efterföljande debatten blev besvärande för både LO och det socialdemokratiska partiet och så småningom upphörde den dåvarande kollektivanslutningen av LO medlemmar till socialdemokraterna. Det hela har resulterat i att socialdemokraterna i dag har omkring 165 000 medlemmar mot tidigare som högst närmare 1 miljon.

Nu träder en röst, liksom från det förgågna, fram och kräver - inte en ny kollektivanslutning - men väl en av LO organiserad medlemsvärvningskampanj som ska ge regeringspartiet 70 000 nya medlemmar lagom till valet 2002.

Den nya LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin svävar inte på målet när hon intervjuas i tv. Hon anser att fackföreningsrörelsen och socialdemokratin är så intimt samhöriga att det är naturligt att LO ställer upp med både pengar och folk för att genomföra den rekordstora värvningskampanjen. Hon utgår från att alla medlemmarna i LO är socialdemokrater.

Vore hon medveten om att nästan hälften av dem röstar på andra partier vid val borde hon väl av rena förnuftsskäl avstå från dylika uttalanden. Eller?

Socialdemokraterna är naturligtvis medvetna om att greppet över fackföreningsrörelsen börjar släppa i allt snabbare takt. Därför finns ju anledning att söka värva så många fackföreningsmedlemmar som möjligt. Men att tacka ja till LO:s värvningshjälp kan ju ändå innebära risker.

Hur kommer reaktionen att bli från de nära hälften av LO medlemmarna som inte sympatiserar med socialdemokraterna? De får ju vara med och betala hela värvningskalaset via sina fackföreningsavgifter.

Ett inte allt för vågat tips är att målsättningen 70 000 nya medlemmar långt ifrån kommer att uppfyllas. Sannolikt kommer den, i det här sammanhanget, aningslösa LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin bli gruvligt besviken när värvningskampanjen ska slutredovisas. Det är inte samma förhållanden i dag som när arbetaren saknade såväl rätt att ansluta sig till en fackförening som rösträtt. Då var det förståeligt att man tydde sig samman under socialismen.


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 12 apr 2001 15:01

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: