sourze.se

De underhållsskyldiga är mjökkor

I vårbudgeten kommer socialförsäkringsminister Ingela Thalén att lägga fram ett förslag om en höjning av underhållsstödet. Hur motiverar hon den höjningen?

Nästa år införs ett avgiftstak för barnomsorgen. Det kommer också att påverka många boföräldrars privatekonomi.

Underhållsstödet uppgår i dag till 1 173 kronor per barn och månad. Utgår man ifrån att båda föräldrarna skall bidra lika mycket till barnens försörjning så innehär det att två barn kostar mer än 6 592 kronor i månader och fyra barn mer än 14 091 kronor. Vilken familj med medelinkomst har råd med det?

Jag har själv varit boförälder i 17 år och har sett vilka ekonomiska fördelar det är att vara den av föräldrarna som barnen bor hos. Utan att tveka skulle jag ansluta mig till ett "pappauppror" till stöd för de 221 358 underhållsskyldiga och deras kamp för en rättvis utformning av underhållsstödet. Inte utan orsak har de en skuld till staten på närmare två miljarder kronor.

Förväntar sig samhället att båda föräldrarna ska ta ett gemensamt ansvar för barnen efter en separation, så måste det finnas ekonomiska förutsättningar för det.

Avdrag för resor och matkostnader bör få göras även för de helger som barnen vistas hos den underhållsskyldige, som också bör få rätt att ansöka om bostadsbidrag.

Gemensam vårdnad är inte alltid det bästa för barnen och kan enkelt saboteras av den som gör anspråk på att bli boförälder. Det är bara att flytta på ett betryggande avstånd.

Regeringen bör utreda de verkliga orsakerna till att cirka 50 000 ensamstående med barn någon gång har sökt socialbidrag. Den höga arbetslösheten är utan tvekan en starkt bidragande orsak men även att kvinnor släpar efter i lön.

1998 var kvinnors lön igenom snitt 82 procent av mäns i alla sektorer i samhället. Vilken ensamstående kan utbilda sig inom vård och omsorg som inte har tillgång till barnomsorg på obekväm arbetstid? Det borde regeringen fundera på i stället för att behandla de underhållsskyldiga som om det var samhällets mjölkkor. En eventuell halvering av barnbidraget ska kanske finansieras av de underhållsskyldiga själva.

Ps. Jag engagerar mig för de underhållsskyldiga mest för barnens skull. Jag är utbildad förskollärare och har sett de problem som de underhållsskyldiga har.


Om författaren

Författare:
Mona Lundin

Om artikeln

Publicerad: 20 mar 2001 09:22

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: