sourze.se

Det svenska undret

Det måste betraktas som ett under att den svenska konkurrenskraften har kunnat bibehållas trots en omfattande välfärdsstat.

Kommentarer

Välfärdsstat för vissa

"Pengarna räcker inte till allt" är välfärdssveriges eviga mantra.

Kommentarer