sourze.se
Foto: flickr/mescon (BY CC 2.0)

Etisk plattform för optimal vinst- och kvalitetsnivå i välfärdssektorn

Ingen politiker kan undandra sig ansvaret för värdighet och kvalitet i de offentligt finansierade välfärdstjänsterna. Politiskt ansvarstagande kan bara utkrävas av medborgare som har tillgång till öppen professionell uppföljning av utlovade välfärd. Parternas etiska plattform en grund för politikerna att bygga vidare på.

Kommentarer

Birgitta, vill du hjälpa oss förbättra vårdjobben?

"Vi moderater är öppna med att vi ännu inte har svaren på alla frågor. Däremot har vi en stark övertygelse om att det är viktigt att utveckla välfärdssektorn och göra den till en mer attraktiv arbetsgivare."

Kommentarer