sourze.se

Helhetstänkande inom politiken?

Är världen uppdelad i små enheter eller bör vi se och förstå världen som en helhet?

Kommentarer

Sverige åt svenskarna! del 1

I denna essä undersöker jag samhällets strukturella rasism genom att analysera ett av dess synliga tecken, nämligen språket. Essän är uppdelad på tre och litteraturen står angiven i slutet av del 3.

Kommentarer