sourze.se

Det svenska undret

Det måste betraktas som ett under att den svenska konkurrenskraften har kunnat bibehållas trots en omfattande välfärdsstat.

Kommentarer

Undret i Utah

Här följer en ögonvittnesskildring. Från en som var där. Själv! Framför teven!

Kommentarer