sourze.se

Politikerna underskattar medborgarna

Det fanns en tid då politiker hade en uppfostrande roll i samhället, där de struttade runt likt professorer och magistrar och talade om för folket vad de skulle göra.

Kommentarer

Gud och privatisering

Jag underskattar toppen och snuddar vid Gud. Och jag inser hur fel jag har haft.

Kommentarer