sourze.se

De mest utsatta

Regeringen vill undersöka hur situationen ser ut för de många barn som befinner sig i samhällets vård.

Kommentarer

Det finns skäl att undersöka Israels organhandel

"Mycket kritik av Israels ageranden har mynnat ut i diskussioner om antisemitism. Anfall är bästa försvar, i synnerhet om man vill undvika en debatt i sak och en granskning av förhållanden."

Kommentarer