sourze.se

Jorden - allas vår moder

För allas vår trivsel och överlevnad på planeten jorden krävs att vi alla tar vårt ansvar.

Kommentarer

Trivsel ger bättre vård

Blir jag sjuk, så vill jag vårdas av människor som trivs med sitt arbete.

Kommentarer