sourze.se

Bristen på social adekvans

"Flera trafiklagar saknar relevans, proportion, sunt förnuft och - därmed - demokratiskt förankrad acceptans. Flera nitiska lagbestämmelser har inte ett dugg med påstådd trafiksäkerhet att göra, utan existerar av finansiella skäl."

Kommentarer

Klokt och oklokt om trafiksäkerhet i Aftonbladet

Kloker är Aftonbladets Eriksson, Okloker är samma tidnings Collin.

Kommentarer