sourze.se

Bättre Zen än aldrig

En dikt tillägnad den nyss bortgågne Harvey Cropper.

Kommentarer

Vildhästens längtan

Tillägnad min kraftkälla - mina barn & barnbarn.

Kommentarer

Livssökaren

Tillägnad Mats TCM Norström. som gav näring åt orden.Alla andra,som kämpar i mörkret för att nå fram till ljuset.Finns barnet i det yttre eller inom pojken.Kanske....båda

Kommentarer

Visa om samtiden

En visa blygsamt tillägnad er som känner er träffade. Kanske hör ni den på radion en dag men chansen eller risken att detta sker är nog tämligen obetydlig. Men man kan alltid hoppas. Lev väl!

Kommentarer