sourze.se

Jag håller med Bush!

USA:s historiskt sett mest inkompetenta president avvisar kongressens krav på ett uttåg ur Irak som politisk teater.

Kommentarer

Vi behöver inte dina tårar, Laila

Teater och förbön. Hur handskas egentligen regering och UD med en krissituation?

Kommentarer

Att gestalta den lilla människan

Den vanliga, lilla människans liv tycks vara problemfyllt. Åtminstonde om man ska tro de kostnärligt lagda själar som gör film och teater.

Kommentarer