sourze.se

Att vara moralisk i ett omoraliskt samhälle

Är det moraliskt rätt att betala skatt, när man dels inte vet vad skattemedlen går till och när man själv drabbas av samhällets orättvisor? Vem avgör vad som är moral? Finns objektiv/subjektiv sådan?

Kommentarer

Sätt på teven, det är krig!

Krigsrapportering i teve är ofta subjektiv. I värsta fall handlar det om rena propagandan.

Kommentarer