sourze.se

Enighet finns inte i en komplex värld

Att se strukturerna är inte alltid till hjälp, och i vissa situationer är det snarare kvävande istället för livnärande.

Kommentarer

Feminister måste arbeta tillsammans

Det mest effektiva sättet att överlåta samhället åt de patriarkala strukturerna är att vi feminister bekämpar varandra.

Kommentarer