sourze.se

Skriket ur hjärtat har tystnat .

Det räcker inte med unga snygga ekonomer i politiken. Det krävs också engagemang.

Kommentarer

Skriket

Ångestpoesi

Kommentarer

Guldstjärnor och valium

Nu förstod hon. Blodet var hennes eget. Skriket hon hade hört var också hennes eget...

Kommentarer