sourze.se

Inte så mycket fri vilja som du tror

En av vår tids främsta dogmer: människan är en klok och rationell varelse med en egen fri vilja.

Kommentarer

Djuren - vår tids slavar

En rationell och empatisk hållning kräver ett helt nytt förhållningssätt till djur. Vi måste se på djurens situation som om den vore vår egen.

Kommentarer