sourze.se

Börsen rasar

"Finanskapitalet vill ha omedelbar behovstillfredsställelse. Psykologiskt kan det liknas vid en drogberoende psykopat."

Kommentarer

Muhammad Attas testamente

En martyr eller en psykopat?

Kommentarer