sourze.se

Är bara vita rasister?

ps till "Elisabeth Georges omvända rasism"

Kommentarer

PS angående Sourze

Det blev kvar några förslag i skallen efter den omfattande interndebatt som nyss varit. Dessa redovisas härmed.

Kommentarer