sourze.se

PS angående Sourze

Det blev kvar några förslag i skallen efter den omfattande interndebatt som nyss varit. Dessa redovisas härmed.

Det första jag tänker på är att det kan väcka misstämning om det upplevs som att vissa skribenter dominerar Sourze. Ett enkelt fysiskt faktum är ju att de dagar som en eller flera skribenter skickar in många texter så finns dessa skribenters texter alltid med i spalten "Senast in".

De skribenter som har glesare produktion råkar samma dagar, under de mer produktiva skribenternas tryck, ut för att deras texter snabbt försvinner från första sidan och flyttas in under den lilla länken "Flera". På det sättet tappas läsvärda texter bort i hanteringen och får kanske aldrig den mängd läsare de egentligen förtjänar.

Eftersom det scenario som beskrivits ovan faktiskt inträffar de flesta av veckans dagar så har vi ett konkret problem. Frågan blir då givetvis hur vi löser problemet?

Först och främst bör det inte anses som en brist att skriva särskilt flitigt eller särskilt sällan. Inte heller som en kvalité. Sourzeskribenter har olika skrivvanor vilket är självklart och bra för hela verksamheten. Var och en som skriver bör ju få göra det på ett sätt som i så hög grad som möjligt svarar mot de egna skrivbehoven/skrivmotiven.

Men på något sätt måste man ändå upprätthålla en jämvikt mellan olika skribenters rätt till rimlig uppmärksamhet gällande de egna texterna. Mitt förslag till lösning på problemet är dels att varje skribent inte får lämna in mer än kanske två bidrag per dag. Dels att de som absolut vill skriva mer visserligen ändå kan få skicka in sina bidrag men då under en särskild rubrik. Till exempel "Korttexter". Dessa texter ska då inte hamna under "Senast in" utan endast återfinnas under en länk på förstasidans vänsterspalt som får heta just "Korttexter". Korttexterna kan få en begränsning på 1000 tecken till att börja med så får man se sedan vad som är rimligt.

Det andra jag tänker på är det här med kommentarer. Vissa skribenter oroar sig för att få alltför bryska kommentarer. Andra kanske inte ens vill ha kommentarer. Det skulle vara bra med ett system där man kunde ta hänsyn till sådana känslor och önskemål. Man skulle till exempel kunna tänka sig att man, när man lämnar in en text, kan välja om man vill att det ska finnas möjlighet att lämna kommentarer eller ej. Man skulle dessutom kunna välja om man vill ha kommentarer direkt på sajten eller bara via e-post. Eller båda delarna.

Det tredje jag tänker på är att inloggningen skulle kunna användas på ett nytt sätt. Man delar in den i tre nivåer: Den första nivån av inloggning gäller bara skribenter. Det är ju rätt naturligt att skribenter måste logga in så att man kan ha koll på att ingen lämnar in ett bidrag i någon annans namn. Den andra inloggningsnivån gäller de som vill lämna kommentarer. Man gör så att den som vill lämna kommentarer måste skapa ett användar-ID där fullständigt namn ingår. Namnet framgår sedan av kommentaren. På så sätt slipper man anonyma kommentatorer som ju ändå inte tillför särskilt mycket till debatten. Den som absolut vill gräla med anonyma har tillgång till många andra sajter där man kan syssla med sådant av hjärtans lust.. Den tredje inloggningsnivån är lika med ingen inloggning alls. Den ska gälla för vanliga läsare. Det finns nämligen ingen vettig anledning till att de ska behöva logga in.

Det sista jag tänker på är stjärnorna. När det gäller dessa frågar jag mig helt enkelt varför de ska finnas kvar? Såvitt jag kan förstå är det nämligen ingen som över huvud taget har presenterat argument för deras existens.


Om författaren

Författare:
Magnus Löwendahl

Om artikeln

Publicerad: 03 jul 2003 10:28

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: