sourze.se

Finland har den bästa välfärden i världen

I Prosperity Indix leder Finland före Schweiz och de nordiska länderna.

Kommentarer

Prosperity WITHOUT Pollution

Lösningen är klar: Vätgas.

Kommentarer