sourze.se

Glöm globalisering!

Om vi menar allvar med att rädda planeten för våra barn och barnbarn måste vi tänka om.

Kommentarer

Jorden - allas vår moder

För allas vår trivsel och överlevnad på planeten jorden krävs att vi alla tar vårt ansvar.

Kommentarer

Vem äger rätten till jorden?

Svar: Vi, alla vi sex miljarder människor som bor på den här planeten.

Kommentarer