sourze.se

Nöjda ledare stagnation

Det ställs krav på dagens elever. Det omvända bör gälla. Erbjud Sveriges elever toppresterande skolledare!

Kommentarer

Är bara vita rasister?

ps till "Elisabeth Georges omvända rasism"

Kommentarer

Elisabeth Georges omvända rasism

"Anti-rasismens" dubbelmoraliska struktur

Kommentarer