sourze.se

Ve och fasa om kineserna börjar göra som jag!

Jag undrar om ni funderar mycket över sopor. Det gör jag. Varje gång jag kastar sopor tänker jag på dem. Med en soppåse i handen är det omöjligt att förtränga hur ohållbar och nästintill absurd vår livsstil är.

Kommentarer

Fattigdomen är ohållbar

Hur vi upplever globaliseringen beror på var vi sitter. Svar till Sebastian Weil.

Kommentarer