sourze.se

Alliansen kommer vinna nyvalet genom ett smygnärmande till SD

"De flesta nya väljare som SD fick kom från moderaterna, nu har Moderaterna ett nytt läge att ånyo få regeringsmakten."

Kommentarer

Kräv nyval i Sundbyberg!

Sveket mot väljarna måste få följder för våra politiska partier.

Kommentarer