sourze.se

På farligt uppdrag

Om mördarödlor, mördarmygg och om hur stolliga nyliberaler plundrar världen.

Kommentarer

Svar från Stig-Björn

Har du tröttnat på att människor vägrar att inordna sig i de två lådorna "nyliberaler" eller "vänster"?

Kommentarer