sourze.se

Bristen på social adekvans

"Flera trafiklagar saknar relevans, proportion, sunt förnuft och - därmed - demokratiskt förankrad acceptans. Flera nitiska lagbestämmelser har inte ett dugg med påstådd trafiksäkerhet att göra, utan existerar av finansiella skäl."

Kommentarer

Guldklockan

Kalles funderingar på staten som arbetsgivare och är verkligen alla medarbetare nitiska och redliga?

Kommentarer