sourze.se

Namnge klåparna Skugge!

Anonymiteten är blottad! Hurra!

Kommentarer

Nytt valsystem ger bättre politiker

Får en väljare frågan om han eller hon kan namnge en riksdagsledamot från det parti man röstade på vid senaste valet blir svaret med sannolikhet nej.

Kommentarer