sourze.se

Lyssna inte på haveristen Butt. Ingrip!

Billy Butts Don Quixote-liknande kamp mot svenska rättsväsendet uppmanar till likgiltighet och apati. Lyssna inte på honom. Ingrip!

Kommentarer

En stank av död och likgiltighet

Känner vår empati geografiska och, framför allt, kulturella gränser?

Kommentarer