sourze.se
Gustav Kasselstrand, förbundsordförande för SDU

Invandringsbroms före välfärdsbroms!

Sveriges politiker är valda av svenska folket för att representera och arbeta för desamma. Därmed följer att svenska politikers huvudsakliga ansvar är för Sveriges framtid. En av de viktigaste åtgärderna för Sveriges framtida trygghet är att omedelbart inleda ett arbete för att minska asyltrycket till Sverige.

Kommentarer

IKEA och SIBA rika på korkad flyktingpolitik

Det här är INTE en angrepp på invandrare eller flyktingar. Bara så Ni vet!

Kommentarer