sourze.se
Gustav Kasselstrand, förbundsordförande för SDU

Gustav Kasselstrand, förbundsordförande för SDU 

Invandringsbroms före välfärdsbroms!

Sveriges politiker är valda av svenska folket för att representera och arbeta för desamma. Därmed följer att svenska politikers huvudsakliga ansvar är för Sveriges framtid. En av de viktigaste åtgärderna för Sveriges framtida trygghet är att omedelbart inleda ett arbete för att minska asyltrycket till Sverige.

I artikeln ”Migrationsfrågan handlar om moral” ställer sig Hanna Wagenius (förbundsordförande i CUF, red anm) frågan vad vi kan och borde göra för att hjälpa världens flyktingar. Hennes lösning på problemet är att öppna upp Sveriges gränser och erbjuda alla som önskar uppehälle i Sverige. Detta förslag är inte bara en ineffektiv åtgärd för att hjälpa flyktingar, det skulle också belasta det svenska samhället på ett hittills oöverträffat sätt.

Det går inte att sätta likhetstecken mellan flyktinghjälp och antal beviljade uppehållstillstånd. Effektiv flyktinghjälp handlar om att hjälpa så många som möjligt per investerad skattekrona. Resurserna är begränsade och verklig skillnad kan därför endast åstadkommas genom utveckling i det omedelbara närområdet där en överväldigande majoritet av världens cirka 50 miljoner flyktingar faktiskt befinner sig.

Att öppna för helt fri invandring skulle innebära en omedelbar massiv inströmning av människor från tredje världen. Det svenska samhället skulle aldrig klara av att hantera detta. Vi har redan hög arbetslöshet, i synnerhet bland unga, samt en bostadsbrist med längre och längre köer. Var och en med normalt fungerande slutledningsförmåga inser att denna situation förvärras vid en kraftig befolkningsökning. Dessutom skulle många söka sig till de områden där deras landsmän bor, vilket skulle innebära att situationen i landets invandrartäta förorter skulle förvärras ytterligare.

Att basera sin flyktingpolitik på någon slags upplevd moralisk storhet är bara dumdristigt. Sveriges politiker är valda av svenska folket för att representera och arbeta för desamma. Därmed följer att svenska politikers huvudsakliga ansvar är för Sveriges framtid. En av de viktigaste åtgärderna för Sveriges framtida trygghet är att omedelbart inleda ett arbete för att minska asyltrycket till Sverige. Regeringens signal- och realpolitik på migrationsområdet har resulterat i att asyltrycket till vårt land på några år mer än tredubblats, från redan höga 30 000 per år till nu över 100 000 per år. Allt tyder på att siffran kommer att öka ännu mer. Jämför det med Finland, som är ett land lika långt geografiskt från olika konflikthärdar som Sverige, men vars asyltryck ligger på cirka 4000 asylsökande per år. Finland är ett exempel som vi kan inspireras och dra lärdom av! Genom att sända ut nya signaler om att politiken läggs om kan också Sverige upphöra att vara Europas asylmagnet, och få ned asyltrycket drastiskt. SDU vill prioritera de människor som redan bor i Sverige - därför väljer vi invandringsbroms före välfärdsbroms den 14 september. 


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 28 aug 2014 09:45

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: