sourze.se

Nyvald sosse i behov av krockkudde

Den nye toppsossen i landets näst största politiska församlingen går direkt emot partiets viktigaste vallöfte.

Kommentarer

Bli berömd

Du lämnar din trygga stol i en stor sal med över hundra människor. Från de anonymas skugga ska du gå upp och ställa dig inför hela församlingen och ta till orda. Du känner ångest.

Kommentarer