sourze.se

Kunskap måste tas på allvar

Det är bedrägeri att sätta ett för högt betyg på elever. Det kan vara förödande för samhället i förlängningen. Nu sätter regeringen ner foten och ska straffa skolor som sätter ogrundade toppbetyg.

Kommentarer

Varför dessa hemskheter?

Så unga och så hänsynslösa mot offren och i förlängningen mot sig själva.

Kommentarer