sourze.se

Djuren - vår tids slavar

En rationell och empatisk hållning kräver ett helt nytt förhållningssätt till djur. Vi måste se på djurens situation som om den vore vår egen.

Kommentarer

Swedish Meats blundar för slakten

Förbundet Djurens Rätt kommentar till Lars Weden, Swedish Meats.

Kommentarer