sourze.se

Djur och frihet

Chatarina Krångh ser djurättsfilosofin som en del i kampen mot den globala "nyliberalismen". Om vi äter kött så förenar vi oss med det förtryck som hon menar är ett resultat av kapitalismen.

Kommentarer

Om "Djur är inte människor"

Jag håller med Chatarina Krångh, och vill nu fortsätta diskussionen genom en kritik av den bok som bär samma titel som hennes artikel.

Kommentarer