sourze.se

Feminismen drar ner kvinnorna

Den moderna feministiska rörelsen trycker ner kvinnorna och berövar dem mycket av deras självkänsla.

Kommentarer

Du betalar 1400 kronor om året

EU:s jordbrukspolitik är inte bara dyr och orättvis för oss européer, den berövar också fattiga afrikanska länder möjligheten att på egen hand skapa sig en bättre tillvaro.

Kommentarer