sourze.se

Belöna arbete i betygen!

Unga som vill jobba måste uppmuntras och arbete utanför skolan få premieras. Därför kommer vi i Moderata ungdomsförbundet i Stockholm verka för att jobb ska kunna skrivas in i betygen.

Kommentarer

Belöna rätt människor rikligt

Vänskapskorruption gör att "laget" Sverige ingalunda har de "bästa spelarna" på planen". I kombination med en arbetsmarknad där strebrar brer ut sig, hotar den att knäcka de genuint heltidsarbetande.

Kommentarer