sourze.se

De ska va gött å leva - för alla 3

Tillväxten bör rimligen inte längre baseras på ökad varuproduktion, utan tillväxten är kanske framför allt något som bör ske inom sektorn individuellt anpassade tjänste- och upplevelseverksamheter.

Kommentarer

Databord - ett nödvändigt ont

Databorden av idag är inte anpassade till datorerna.

Kommentarer