sourze.se

Maktelitens hemliga avlyssning avslöjad

"Denna enorma apparat har bara ett mål; att förstöra integriteten och anonymiteten inte bara i USA utan hela världen."

Kommentarer

Namnge klåparna Skugge!

Anonymiteten är blottad! Hurra!

Kommentarer