sourze.se

Snabba åtgärder mot ”kortidsdöden”

Det har funnits en värdighet från politiskt håll och samhällets sida gentemot äldre. Inte minst de sjuka, ensamma och svaga. Vart har den värdigheten tagit vägen?

Kommentarer

Nya vårdformer inom äldrevården?

Det är bra att vi har specialiserad äldrevård, men det får inte gå ut över individers behov och önskemål.

Kommentarer

Äldrevård eller ättestupa?

"Tänk efter och agera innan det är för sent. Annars väntar ättestupan för brukarna, arbetslöshet för personalen och ännu mer fysiskt, psykiskt och socialt arbete för anhöriga."

Kommentarer