sourze.se

Snabba åtgärder mot ”kortidsdöden”

Det har funnits en värdighet från politiskt håll och samhällets sida gentemot äldre. Inte minst de sjuka, ensamma och svaga. Vart har den värdigheten tagit vägen?

De ständigt ökade besparingarna inom äldrevården, i Stockholm såväl som övriga landet, gör att det blir allt svårare för äldre sjuka att få komma till ett tryggt vård- och omsorgsboende –sitt kanske sista år i livet. Vårdtiderna blir allt kortare. Tidigare i år skrev jag en interpellation till Stockholms kommunfullmäktige. Korta vårdtider och lång väntan i hemmet. Jag frågade om det ansvariga borgarrådet avsåg att göra något för att äldre ska få komma tidigare till vård- och omsorgsboende med trygghet och kontinuitet. Inget konkret framkom i svaret. Jag tog också upp problemet för hemtjänsten med mycket svårt sjuka äldre som vårdas i hemmet. Inte heller här något besked om åtgärder. DN skrev 19 juni en artikel under rubriken: Korttidsdöda ökar dramatiskt i Stockholm Kvarboendeprincipen gäller. Men hur sjuk ska den äldre behöva bli i hemmet? Det avgör biståndshandläggaren och ekonomin. Mellan 2001 och 2012 försvann var fjärde plats i äldreboenden, det vill säga drygt 30 000 platser. Minskningen i äldreboenden har inte kompenserats av utökad hemtjänst, sett till antalet hjälptimmar. När hemtjänsten inte räcker till får de anhöriga träda in. I ett tjänsteutlåtande till äldrenämnden i Stockholm stod att flera stadsdelförvaltningar sällan beviljar korttidsvård av andra skäl än för avlastning av närstående. ”Bakgrunden är bl.a. att inte riskera att ta kostnader som landstinget borde stå för.”

Men om en färdigbehandlad patient blir kvar på sjukhuset i mer än fem vårddagar för att kommunerna inte lyckas lösa boendet – t.ex om den äldre är för svag för att återgå till hemmet eller om korttidsplatser/avlastningsplatser saknas – leder det till platsbrist på sjukhusen. Landstingen kommer att skicka dryga notor.

Pensionärerna har missgynnats genom pensionärsskatten. Men en plats på lämpligt äldreboende är också mycket viktigt. Kanske allra viktigast – oavsett plånbok. Men om detta är det tämligen tyst från politiskt håll. Även pensionärsföreningarna borde höja rösten bättre när det gäller behovet av äldreboenden. Nedmonteringen av äldreboenden har nämligen fortsatt även under mandatperiod 2010-2014, oavsett majoritet. Det saknas idag resurser. Äldreboenden har blivit vård i livets slutskede. Detta är bilden av svensk äldrevård

Vi har också personer med demenssjukdomar. Det är ganska tyst om dem också. –Människor med demenssjukdom kräver helt andra resurser och ett helt annat omhändertagande. Det finns ett enormt behov av kunskapsutveckling och en förändrad organisation av vården, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik. Får en demenssjuk och dennes anhöriga det stöd de behöver?

I mars skev jag till partiledare och övriga involverade i äldrefrågor. ”Starta ett nationellt rådslag om äldres boendesituation.” Till partiledare och företrädare i äldrefrågor. Texten är mer aktuell än någonsin.

Det förekommer några små valflirtar med 85-plussare. Men det innebär generellt inte mer trygghet, livskvalitet och fler äldreboenden – innan livet håller på att rinna ut. Den akuta lösningen för kommunerna borde vara: Fler beviljade korttidsplatser, fler platser på äldreboenden/servicehus och vård- och omsorgsboenden – i tid. Innan ”korttidsdöden” är ett faktum. Ställ upp för de äldre. Alla har någon äldre person som de känner. Sätt er in i förhållandena med ständiga neddragningar av personal och äldreboenden. Har vi inte råd? Visst har vi råd.


Om författaren

Författare:
Eivor Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 25 jul 2014 20:46

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: